Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
TomMarvoloRiddle
TomMarvoloRiddle
User is offline (Offline)
Tên thật: Đỗ Hoàng Duy
Sinh nhật: 31 Tháng 3 - 1989
Tỵ  Dương Cưu  
Trình độ học vấn: Cao Đẳng
Nghề nghiệp: Thiết kế
Nơi ở: TP.HCM
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Vui nhộn
Online lần cuối: 16th January 2011 - 05:37 AM

Bạn bè
hoa sầu riêng
hoa sầu riêng
dangthihien
dangthihien
conangthichdua
conangthichdua