Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
chip.kute
chip.kute
User is offline (Offline)
Tên thật: Bùi Lê Thanh Hằng
Sinh nhật: 16 Tháng 6 - 1993
Dậu  Song Sinh  
Trình độ học vấn: hiện jờ tớ đang học lớp 9
Nghề nghiệp: học sinh
Nơi ở: tp Hồ Chí Minh
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Kỳ quặc
Online lần cuối: 24th February 2008 - 12:28 PM

Bạn bè
hong_ngoc123
hong_ngoc123
nh0c_k0n
nh0c_k0n
hongtusonca_tt89
hongtusonca_tt89
cuongpro.st88
cuongpro.st88