Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
ironheart8x
ironheart8x
User is offline (Offline)
Tên thật: HUY ĐOÀN
Sinh nhật: 23 Tháng 2 - 1985
Sửu  Song Ngư  
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp: sinh viên
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Vui vẻ
Online lần cuối: 29th January 2007 - 11:51 AM

Lưu bút
Snow_bff
Snow_bff
Jan 27 2007, 02:09 PM:

hi,sao anh ko trang trí blog ah
Bạn bè
thuynga_pari
thuynga_pari
Snow_bff
Snow_bff
Xem tất cả bạn bè