Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
[email protected]
visao968@yahoo.com
User is offline (Offline)
Sinh nhật: 21 Tháng 8 - 1990
Ngọ  Sư Tử  
Online lần cuối: 13th June 2011 - 12:03 PM

Lưu bút
thanhquoc
thanhquoc
Oct 17 2010, 08:29 AM:

Hi! rất vui khi được biết em.

Anh mới xây thêm ngôi nhà ở Opera, rảnh em ghé thăm nhà mới của a nhe!
http://my.opera.com/dangthanhquoc

Chúc em ngày nghỉ cuối tuần thật ý nghĩa!
Bạn bè
giolanhcuoidong
giolanhcuoidong
thanhquoc
thanhquoc
vuongnv
vuongnv
hoaungongtrencat_lp2512
hoaungongtrencat_lp2512
moon91
moon91
tranngocthuytrang
tranngocthuytrang
HOAK30
HOAK30
conangthichdua
conangthichdua
Xem tất cả bạn bè