Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
newmoon
newmoon
User is offline (Offline)
Tên thật: Nguyễn Vũ Thùy Nhiên
Sinh nhật: 16 Tháng 4 - 1985
Sửu  Dương Cưu  
Đất nước: United States United States
Tâm trạng: Nhiệt tình
Online lần cuối: 7th November 2008 - 09:19 AM
Thông điệp cá nhân Một trái tim biết yêu thương là sự khôn ngoan chân thật nhất!!

Lưu bút
newmoon
newmoon
Dec 21 2007, 05:22 AM:

Mua dong mang da'ng ve? lanh leo, co don. Mua dong mong doi noi ba.n 1 vo`ng tay a^'m, 1 nu cuoi tha^n thien va 1 niem tin suoi a'm mo.i tho` o*, buon fie^`n tu`ng di qua trong tra'i tim ba.n. Ha~y go~ cua nha` ban be, nha'n 1 dong tin nho?, de cu`ng nhau do'n Giang sinh that a'm ap va` mo.i noi fien muon se~ tan cha?y nhu bang gia' mu`a do^ng ^..^!
newmoon
newmoon
Feb 1 2007, 05:23 AM:

Dear, I love you. I want to talk with you about this. In my heart has many spaces but I know I have only love for you, only you. I can talk many words or without word. Love is miracle. I love you forever, darling.
Bạn bè
hong_ngoc123
hong_ngoc123
Nguyễn Mai Thy
Nguyễn Mai Thy
quynhduy.kiss.vn
quynhduy.kiss.vn
mai^_^con
mai^_^con
Kim Xa Lang Quan
Kim Xa Lang Quan
Catlocbaodao_ttnl2008`
Catlocbaodao_ttnl2008`
Andy Ton
Andy Ton
Anna_Therese
Anna_Therese
Xem tất cả bạn bè