Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
suza_nobita
suza_nobita
User is offline (Offline)
Tên thật: nguyen thi anh linh
Sinh nhật: 29 Tháng 9 - 1993
Dậu  Thiên Bình  
Trình độ học vấn: THPT
Nghề nghiệp: dang hoc lop 12
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Vui vẻ
Online lần cuối: 30th May 2011 - 12:09 PM

Bạn bè
JimmyLyn
JimmyLyn