Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
anhsaobuon
anhsaobuon
User is offline (Offline)
Tên thật: TÔNY-NGUYỄN
Trình độ học vấn: Trên giáo sư
Nghề nghiệp: Đạp xích lô
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Cô đơn
Online lần cuối: 18th December 2007 - 04:42 PM
Thông điệp cá nhân Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . anh yêu em và mãi mãi chỉ mình em thôi.......!

Bạn bè
hoa sầu riêng
hoa sầu riêng
conangthichdua
conangthichdua
www.maytinhxachtay123.com
www.maytinhxachtay123.com
Sadowking
Sadowking