Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
pinkygirl
pinkygirl
User is offline (Offline)
Tên thật: Nguyễn Dương Minh Tâm
Sinh nhật: 17 Tháng 7 - 1989
Tỵ  Cự Giải  
Trình độ học vấn: 12/12
Nghề nghiệp: Student
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Buồn bã
Online lần cuối: 28th June 2008 - 08:12 PM

Bạn bè
baothach
baothach
HANG MO
HANG MO
lionking729
lionking729
hong_ngoc123
hong_ngoc123
meekman63
meekman63
V.XIII
V.XIII
conangthichdua
conangthichdua
Yến Thất
Yến Thất
pig white
pig white