Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
Nhabaoquandoi
Nhabaoquandoi
User is offline (Offline)
Tên thật: Nguyễn Đình Xuân
Sinh nhật: 16 Tháng 10 - 1968
Thân  Thiên Bình  
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp: Nhà báo
Nơi ở: Hà Nội
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Đồng cảm
Online lần cuối: 23rd July 2015 - 06:10 PM

Bạn bè
luckystar293
luckystar293
hoasu56
hoasu56
thach49
thach49
hoaihanh0
hoaihanh0
heartforever
heartforever
Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
V.XIII
V.XIII
[email protected]
chuyenvn4@yahoo.com.vn
bengoc_vbya
bengoc_vbya
THƠ CÚC NGUYỄN
THƠ CÚC NGUYỄN
sping
sping
thanhtracnguyenvan
thanhtracnguyenvan
tinhdoidendo
tinhdoidendo