Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
nghia90_killer
nghia90_killer
User is offline (Offline)
Tên thật: Nguyễn Đức Nghĩa
Sinh nhật: 12 Tháng 4 - 1990
Ngọ  Dương Cưu  
Trình độ học vấn: 12/12
Nghề nghiệp: basketball
Nơi ở: Hải Phòng
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Điềm tĩnh
Online lần cuối: 25th May 2008 - 09:13 PM

Bạn bè
money_crime_sweet
money_crime_sweet
le_quynh_linh
le_quynh_linh
we are streetballer
we are streetballer
girlonline_dong_zai_daugau
girlonline_dong_zai_daugau