Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
girldethuong_hokchanh
girldethuong_hokchanh
User is offline (Offline)
Tên thật: Tú bà ^_^
Sinh nhật: 18 Tháng 7 - 1991
Mùi  Cự Giải  
Trình độ học vấn: Ngu
Nghề nghiệp: ăn chơi
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Buồn chán
Online lần cuối: 16th December 2007 - 05:51 PM

Bạn bè
pe_nhi
pe_nhi