Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
Neukhongnhulamo
Neukhongnhulamo
User is offline (Offline)
Tên thật: trần sơn tùng
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1993
Dậu  Nam Dương  
Trình độ học vấn: trung hoc phổ thông
Nghề nghiệp: 1 cong viec bình thường và như bao người khác
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Vui vẻ
Online lần cuối: 27th February 2011 - 09:59 PM

Bạn bè
Magic_Gumiho_9x
Magic_Gumiho_9x