Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
côgáitựtin
côgáitựtin
User is offline (Offline)
Tên thật: Vũ Lê Minh Trang
Sinh nhật: 20 Tháng 10 - 1992
Thân  Thiên Bình  
Trình độ học vấn: Cấp 3
Nghề nghiệp: Học sinh
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Đầy năng lượng
Online lần cuối: 15th August 2010 - 04:07 PM

Lưu bút
sao_bang_co_don
sao_bang_co_don
Feb 24 2010, 08:44 AM:

A kug ko co tjme de onljne nhju nen chj nt nam moj chuk e gap nhju may man trog cuok sog va co 1 ty bat djet.
Bạn bè
sao_bang_co_don
sao_bang_co_don
Xem tất cả bạn bè