Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
hoang_tu_da_tinh
hoang_tu_da_tinh
User is offline (Offline)
Tên thật: Huỳnh tương như
Sinh nhật: 20 Tháng 11 - 1989
Tỵ  Hổ Cáp  
Trình độ học vấn: đại học
Nghề nghiệp: quản lý
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Hăng hái
Online lần cuối: 16th November 2010 - 07:47 PM

Bạn bè
hoaungongtrencat_lp2512
hoaungongtrencat_lp2512