Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
cute_hot91
cute_hot91
User is offline (Offline)
Tên thật: le thi thanh tam
Sinh nhật: 13 Tháng 11 - 1991
Mùi  Hổ Cáp  
Trình độ học vấn: bằng cấp pro mama trao
Nghề nghiệp: chac la`"nhãm
Nơi ở: da năng city
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Okay
Online lần cuối: 5th April 2007 - 10:39 AM

Bạn bè
sai_lam90
sai_lam90