Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
Son-Nga
Son-Nga
User is offline (Offline)
Online lần cuối: 26th November 2009 - 11:12 AM
Thông điệp cá nhân MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!

Lưu bút
katebaby24
katebaby24
Mar 2 2011, 09:33 AM:

Hello dear,

My name is Kate Mola, I wish to have you as a friend, if you care. I come across your proilè, while searching for new friends, I wish to be your friend I have an important reasons to request your interest. I will explain more of my self as soon as i hear from you. I will be waiting to hear from you PLEASE email me back on ([email protected])
Thanks

Kate.
Nhabaoquandoi
Nhabaoquandoi
Feb 8 2011, 10:32 PM:

Chúc mừng hạnh phúc hai bạn. Anh cưới thật đẹp!
Bạn bè
Thành viên này chưa có người bạn nào. Hãy trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này bằng cách click vào link dưới.