Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
xXx_lolemhepho_xXx
xXx_lolemhepho_xXx
User is offline (Offline)
Tên thật: Nguyễn Ngọc Thiện Mỹ
Sinh nhật: 29 Tháng 10 - 1988
Thìn  Hổ Cáp  
Trình độ học vấn: cho nhiu lấy nhiu
Nghề nghiệp: Người ta làm jì thì mỹ làm đó
Nơi ở: Tp.HCM
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: "Cool"
Online lần cuối: 29th December 2006 - 07:41 PM

Bạn bè
xXx_becoi_xXx
xXx_becoi_xXx
Quang Hoà
Quang Hoà