Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
crystal
crystal
User is offline (Offline)
Tên thật: nguyen ngo thanh ngoc
Sinh nhật: 24 Tháng 3 - 1990
Ngọ  Dương Cưu  
Tâm trạng: Hạnh phúc
Online lần cuối: 24th October 2006 - 09:25 PM

Bạn bè
nghisonxanh
nghisonxanh
nguyenhongky
nguyenhongky
H0K_n01
H0K_n01
longngoc
longngoc
heoconnungniu
heoconnungniu
nhochaycuoi172000
nhochaycuoi172000
thanhduoc
thanhduoc
tiêudao
tiêudao
socola
socola
buoichieu_lybiet
buoichieu_lybiet