Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
Nhan Jenifer
Nhan Jenifer
User is offline (Offline)
Tên thật: Đoàn Thị Nhàn
Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán, cử nhân ngân hàng
Nghề nghiệp: kinh doanh
Nơi ở: a-z
Tâm trạng: Vui vẻ
Online lần cuối: 11th September 2012 - 02:23 PM

Bạn bè
eragon
eragon