Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
sunboyvn
sunboyvn
User is offline (Offline)
Tên thật: Nguyễn Quốc Toản
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1982
Tuất  Nam Dương  
Nghề nghiệp: Kinh doanh
Nơi ở: Trà Vinh
Đất nước: Vietnam Vietnam
Online lần cuối: 6th November 2010 - 02:34 AM
Thông điệp cá nhân Chào mừng những người rảnh rổi !

Bạn bè
luckystar293
luckystar293
Ivy Tran
Ivy Tran
thanhquoc
thanhquoc
kimduc_ho
kimduc_ho
lolibibica
lolibibica
giun_da
giun_da
Tacaza
Tacaza