Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
anhlong_36
anhlong_36
User is offline (Offline)
Tên thật: lê huy tiến
Sinh nhật: 25 Tháng 3 - 1984
 Dương Cưu  
Trình độ học vấn: cao đẳng
Nghề nghiệp: quản trị mạng
Nơi ở: thanh hoa
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Cô đơn
Online lần cuối: 15th February 2011 - 05:00 PM

Bạn bè
giolanhcuoidong
giolanhcuoidong