Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
handermi
handermi
User is offline (Offline)
Tên thật: buithanh
Sinh nhật: 9 Tháng 1 - 1990
Ngọ  Nam Dương  
Trình độ học vấn: dh
Nghề nghiệp: sinhvien
Nơi ở: namdinh
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Tốt
Online lần cuối: 7th August 2015 - 02:39 PM

Bạn bè
conangngoc
conangngoc
tuyet_an_an
tuyet_an_an