Thông tin rút gọn
Xem trang thông tin thành viên
tamhonngoc_536
tamhonngoc_536
User is offline (Offline)
Tên thật: Dinh Ngoc Duyen
Sinh nhật: 2 Tháng 12 - 1992
Thân  Nhân Mã  
Trình độ học vấn: 12
Nghề nghiệp: chua on dinh
Nơi ở: Nghe An
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Vui vẻ
Online lần cuối: 11th May 2012 - 10:04 AM
Thông điệp cá nhân hay gang vuon len bang ng khac chu dug keo ng khac xuog bang mjh

Bạn bè
Mr_Loc_timgia.com
Mr_Loc_timgia.com
thiensungok
thiensungok
seri_kut3
seri_kut3
lũ_quỷ_của_chúa
lũ_quỷ_của_chúa
xuandu
xuandu
okmenpro1992
okmenpro1992
orionxian
orionxian
traingheo_quemua
traingheo_quemua
Tacaza
Tacaza