Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

giaoducvietnam09's Blog

KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG 2023

 [#KHAI_GIẢNG_LỚP_𝐊Ế_𝐓𝐎Á𝐍_𝐓𝐑ƯỞ𝐍𝐆_2023 - ĐÀO TẠO ONLINE ]

🔔𝐋Ớ𝐏 𝐊Ế 𝐓𝐎Á𝐍 𝐓𝐑ƯỞ𝐍𝐆 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈Ệ𝐏: 08.0𝟐.𝟐𝟎𝟐3
🔔𝐋Ớ𝐏 𝐊Ế 𝐓𝐎Á𝐍 𝐓𝐑ƯỞ𝐍𝐆 𝐇À𝐍𝐇 𝐂𝐇Í𝐍𝐇 𝐒Ự 𝐍𝐆𝐇𝐈Ệ𝐏: 09.0𝟐.𝟐𝟎𝟐3
🇻🇳ĐÀ𝐎 𝐓Ạ𝐎 𝐂𝐇Ứ𝐍𝐆 𝐂𝐇Ỉ 𝐊Ế 𝐓𝐎Á𝐍 𝐓𝐑ƯỞ𝐍𝐆 𝐂Ủ𝐀 𝐁Ộ 𝐓À𝐈 𝐂𝐇Í𝐍𝐇
🍃 Hình thức đào tạo: Online (học trực tuyến trực tiếp với giảng viên)
🍃 Hình thức thi: Online
🍃Đào tạo nhanh,Thủ tục hồ sơ đơn giản,hồ trợ bảo lưu miễn phí
🍃𝐇Ọ𝐂 𝐏𝐇Í 𝐓𝐑Ọ𝐍 𝐊𝐇𝐎Á 𝐁𝐀𝐎 𝐂𝐇Ứ𝐍𝐆 𝐂𝐇Ỉ: 𝟐.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐯𝐧đ
🇻🇳 𝐂Ấ𝐏 𝐂𝐇Ứ𝐍𝐆 𝐂𝐇Ỉ 𝐂Ủ𝐀 𝐁Ộ 𝐓À𝐈 𝐂𝐇Í𝐍𝐇 𝐃Ù𝐍𝐆 ĐỂ 𝐁Ổ 𝐍𝐇𝐈Ệ𝐌 𝐕Ị 𝐓𝐑Í 𝐊Ế 𝐓𝐎Á𝐍 𝐓𝐑ƯỞ𝐍𝐆(Theo TT 199/2011/TT-BTC ngày 30-12-2011).
-------------------------------------
🌿Lớp Offline: Vui lòng liên hệ 0902 86 86 49
--------------------------------------------
✍️𝑮𝑯𝑰 𝑫𝑨𝑵𝑯 𝑻𝑯𝑨𝑴 𝑮𝑰𝑨 𝑲𝑯𝑶Á 𝑯Ọ𝑪 𝑲Ế 𝑻𝑶Á𝑵:
☎️𝑪𝑨𝑳𝑳/𝒁𝑨𝑳𝑶 𝟎𝟗𝟎𝟐 𝟖𝟔 𝟖𝟔 𝟒𝟗 𝑵𝑮Ọ𝑪 𝑳𝑰𝑵𝑯
--------------------------------------------
https://www.facebook.com/ĐÀO-TẠO-KẾ-TOÁN-659948387534243/

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com