http://www.youtube.com/watch?v=f0BgFqrjxHg            [Image: b25788865kk9.gif]
[Image: line0577po.gif]
[Image: 99c1c0b8.gif]
C
ó lẽ trong cuộc đời mỗi con người ai cũng từng nhớ những buổi sáng bị mẹ nhéo tai gọi dậy rồi làu bàu giục khẩn trương thay quần áo để kịp tới trường, nhưng ta lại quên mắt ánh mắt...