Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hoangtu_saubinhminh's Blog

Buổi cuối tuần dzui dzẻ

Trước lúc bút xa gà chết trong lòng hồi hợp như đi gặp người ấi. Tiu biết thằng bạn tiu nó cũng đang nư tiu. Trống tim nó bắt đấu đánh ,chắc cũng tùm tùm chèng chetminchetbomchetdan . Embarrassed.gif tim nó như đanh nhải hiphop
.Bút Tía chường tè chên xuống xoay đàu một kiểu thế là tên thèng bạn dính đạn. Tía kiu nó lên chắm bài tập, khốn nạn thế nó lại chưa làm bài tập vì bài khó.Dzậy là nó dính con 1 ngon lành dề chỗ dẫn dzui dzẻ.Để đọng viên tinh thần ban bè tiu nói nó 1 câu "trồ máy hôm nay mưa mua gại dế chống ngon hen" thumb_up.gif .Hehe cũng may là Tia bảo cho nự hôm sau trả .Thế là nó mừng quá nó khao tui một chầu online không một lời hấu hân.Quá tuyệt dzời thumb_up.gif 21.gif

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com