Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Live to Share

Sự lan tỏaHôm nay, anh Trey bận không đi tập chung được, phòng tập vắng hoe. Nhớ hàng ngày khi vào đây, anh ấy lúc nào cũng chọn cách khởi động bằng việc dọn gọn lại tạ, ghế... Để mọi người đi lại được an toàn.
Việc tốt đồn xa, ai cũng nhờ V gửi lời cảm ơn đến anh cả. Chơi thân với anh nên nay mình cũng được thụ hưởng sự tự giác ấy...


V.XIII


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com