Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nguyễn Tấn Tài's WebBlog

CÁCH TRỞ THÀNH ĐẠI PHÓ TƯƠNG LAI?????

Đại phó là người phụ trách hàng hóa trên tàu. Trước khi xếp hàng, đại phó lại lo tính toán. Câu hỏi đầu tiên của bạn là: dùng tài liệu gì để tính toán. Lấy số liệu gì trong tài liệu đó?

Yêu cầu lần lượt của việc tính toán hàng hóa là:

1) Tàu có chở hết trọng lượng hàng hóa theo kế hoạch không

2) Dung tích của hầm hàng có chứa hết lượng hàng cần chở không

3) Mỗi hầm hàng nên xếp bao nhiêu. Và nên xếp loại hàng gì với nhau.

4) Nếu phân bổ hàng như vậy, có gây ứng suất cục bộ trong hầm hay gây cong, võng thân tàu không

5) Nếu xếp như vậy thì mớn nước của tàu ở cảng phù hợp không

6) Nếu xếp như vậy thì chiều cao thế vững của tàu có bảo đảm không

7) Nếu xếp như vậy thì mớn nước đến cảng dỡ có phù hợp không

8 ) Nếu xếp như vậy thì chiều cao thế vững khi đến cảng dỡ có bảo đảm không

Để trả lời những câu hỏi trên, bạn cần có các tài liệu và số liệu. Những tài liệu cần tìm là:

1) Sơ đồ phân bố chung(General arrangement)

2) Sơ đồ dung tích các khoang hầm tàu(Capacity plan)

3) Tài liệu tính thế vững và chênh lệch mũi lái(Trim & stability calculation booklet)

4) Bảng tính dầu nước trong két(Tanks sounding table)

5) Bảng tính mô-men mặt thoáng các két

6) Sức chịu ứng suất lớn nhất của đáy hầm hàng(tank top), boong giữa(tween deck), mặt boong chính(main deck) và nắp hầm hàng

7) Những điều kiện xếp hàng tiêu chuẩn của tàu

8 ) Sức tải và tốc độ của mỗi cần cẩu

Những số liệu sau đây cần cho việc tính toán hàng hóa:

1) Số lượng nhiên liệu(bunker), nước ngọt(fresh water) và nhu yếu cần thiết(constant) trước khi khởi hành

2) Trọng tải(deadweight) của tàu theo mùa, vùng tàu hoạt động

3) Tổng dung tích hầm tàu(hold capacity)- Dung tích hàng bao(bale capacity), dung tích hàng rời(bulk capacity)

4) Chiều dài chuyên chở(chiều dài thủy trực) của tàu(Length perpendiculars-Lpp)

5) Chiều sâu hầm hàng, chiều cao tween deck, kích thước mỗi hầm

6) Vị trí đánh dấu mớn nước Mũi(Fore draft-F), Lái(Aft draft -A), Giữa(Midle draft)

7) Mớn nước trung bình(mean draft-M), lương giản nước(Displacement-D), tọa độ tâm nổi(center of buoyancy-B), số tấn làm tàu chìm 1cm, số mô-men làm tàu chúi 1cm

Các tài liệu, số liệu trên là “đồ nghề” của bạn để tính toán hàng hóa. Người ta thường nói: thiếu “đồ nghề” thì chả làm được việc gì là vậy

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com