Bắt gà

Viên trung uý sinh nghi khi nhìn thấy một anh binh nhì chăm chăm dí mắt nhìn qua hàng rào của một ngôi nhà nọ gần trại quân.
- Anh làm cái gì ở đây? - viên trung uý lấy giọng nghiêm khắc nhất hỏi.
- Thưa trung uý, - người lính kia vừa đưa tay chào vừa nói, - tôi chỉ đang cố bắt con gà mà tôi đã mua.
Viên trung uý khom lưng xuống nhìn và bắt gặp một cặp gà béo tốt.
- Có hai con gà ở dưới đó, - viên trung uý kêu lên. - Con gà kia là của tôi mua đó. Bắt luôn hai con đi.