Những pho tượng

     Nhà quê lên tỉnh (sau một hồi ngắm nghía việc xây dựng) : - Tôi không hiểu sao lại đặt mấy pho tượng lên nóc toà nhà của anh làm cái gì ?

     Người bạn : - Tượng nào? Mấy cái đó đâu phải là tượng. Ðó là những người thợ nề.