Tháng Năm
Giang Hạ


Tháng Năm trở về thắp lửa
Hoa Phượng đỏ một khoảng trời
Nắm tay nhau thêm lần nữa
Mai này mỗi đứa một nơi ...