Em Về
- Hồng Anh -


Em về dứt bỏ áo dài
Vấn vương trường cũ tháng ngày đi qua
Em về luyến tiếc xót xa
Giấy thơm mực tím, ép hoa tặng người
Em về nhặt giọt mưa rơi
Bâng khuâng đánh mất một thời hồn nhiên
Em về nghe gió kêu đêm
Giở trang sách cũ đếm riêng nỗi sầu
Em về thức trắng canh thâu
Tím khua phân nửa gục đầu mắt cay.