Quân Tử
Kim Khánh


Quân tử đôi mắt như... ngọc quý
Như... kim cương tỏa sáng ngọt ngào
Ánh nhìn 'câu' cả... dân anh chị
Liễu yếu như em dễ đổ nhào !

Tóc em được ví như làn suối
Có làm lụt lội cũng... vì thương
Quân tử sợ ư ? thì lên núi
Chơi cùng... khỉ khọt, tránh tai ương !

Chàng bảo : chỉ theo sau lẽo đẽo
Thôi xạo ! Còn ai mới đón đường
Mồm năm miệng bảy như... nhai kẹo
Tán tỉnh ngang bằng... kép cải lương ?

Ngoài thơ, quân tử còn chi tặng ?
Ði học như em, nghĩ cũng phiền
Trưa không xe đạp, đành dang nắng
Giữa đường thêm nỗi gặp... người điên !