LYTACHUONG'S BLOG

Thông tin cá nhân

lytachuong
Họ tên: Tạ Đình Chương
Nghề nghiệp: KT
Sinh nhật: 30 Tháng 7 - 1985
Nơi ở: Vĩnh Long
Yahoo: tinhocenter  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn tin học

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lock style

Thời tiết

Giá Vàng


(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Chat chít


2 Trang  1 2 >

Các bài viết vào Saturday 8th March 2008

 

 

<object id="flashcam" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"
type="application/x-shockwave-flash" width="740" height="300"
 data="http://192.168.1.3:81/flashcam.swf?file=stream.flv&host=http://192.168.1.3:81/">
   <param name="allowFullscreen" value="true"/>
   <param name="movie" value="http://192.168.1.3:81/flashcam.swf?file=stream.flv"/>
  <param name="FlashVars" value="file=stream.flv&host=http://192.168.1.3:81/" />
<embed id="flashcam2" src="http://192.168.1.3:81/flashcam.swf?file=stream.flv&host=http://192.168.1.3:81/" allowFullscreen="true" 
  width="740" height="300"...Xem tiếp »

 

 

Các bài viết vào Thursday 14th February 2008

   Trong: DIỂN ĐÀN
 

<object id="flashcam" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"

codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"

type="application/x-shockwave-flash" width="740" height="300"

data="http://127.0.0.1:81/flashcam.swf?file=stream.flv&host=http://127.0.0.1:81/">

<param name="allowFullscreen" value="true"/>

<param name="movie" value="http://127.0.0.1:81/flashcam.swf?file=stream.flv"/>

<param name="FlashVars" value="file=stream.flv&host=http://127.0.0.1:81/" />

<embed id="flashcam2" src="http://127.0.0.1:81/flashcam.swf?file=stream.flv&host=http://127.0.0.1:81/" allowFullscreen="true"

width="740" height="300" type="application/x-shockwave-flash"Xem tiếp »

2 Trang  1 2 > 
Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com