trươngquangminh_ơntroi

Thông tin cá nhân

truongquangminh_ontroi
Họ tên: TRƯƠNG QUANG MINH
Nghề nghiệp: sinh vien TIN HOC_CNTT_dai hoc hue.
Sinh nhật: 8 Tháng 4 - 1991
Nơi ở: Huế
Yahoo: sucmanh_niemtin_91  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta

phat to nhu lai 


   


quan the am

phat thich ca mau ni

bo tat thien thu thien nhan


ong thien

ong ac

bo tat
" /> " type="application/x-shockwave-flash">

                                                                               

hanh phuc troi ban

" /> " type="application/x-shockwave-flash">" /> " type="application/x-shockwave-flash"> >


 


CHAO MOT NGAY MOI VUI VE____________DAY AP NIEM VUI_____________DONG DAY HANH PHUC::::::" /> " type="application/x-shockwave-flash">


user posted image" /> " type="application/x-shockwave-flash">
tamtay.vn - photo - >^-^ hình động dễ thương ^_^<


" /> " type="application/x-shockwave-flash">

...................................................................................................................................................................................................................................
" /> " type="application/x-shockwave-flash">

        Vân Hương Thánh Mẫu
       Sắc Dậy Quần Sanh
       Mẹ khuyên con, con phải làm lành
       Để tránh thoát trăm vành tai nạn
       Thương con Mẹ phán, con phải nên nghe
       Cơn hiểm nguy trời đát chở che
       Khi hoạn nạn Phật Thần ủng hộ
       Lưu truyền thiên cổ: thiện giả thiện lai
       Giữa trần ai ai cũng như ai
       Chia giai cấp vì tài vì đức
       Không nên đổ tật, chớ có sầu bi
       Cuộc phù sinh nào có khác gì
       Ai thoát khỏi hoạt qui vân tán ?
       Giàu trăm ngàn vạn, chết khó đem đi
       Duy thiện can ác quả tương tuỳ
       Con nên phải nghĩ suy cho kĩ
       Thị phi, phi thị: gian trá, trá gian
       Của bất lương của ấy đừng tham
       Điều phi nghĩa điều kia chớ học
       Nợ duyên tơ tóc, tình nghĩa xương da
       Lo báo đền công đức mẹ cha
       Phải trọn vẹn tình ân nghĩa ái
       Dại khôn, khôn dại: hư thiệt, thiệt hư
       Đức cù lao lòng dữ khư khư
       Tình vàng đá thường lo đau đáu
       Trong đời gì báu bằng nghĩa với tình
       Giữ vẹn tuyền quỷ sợ thần kinh
       Lo đầy đủ trời bênh đất đỡ
       Trong nhà ngoài chợ, cử chỉ đoan trang
       Cuộc giao du nên tránh người gian
       Khi bàn luận nên bàn việc thiện
       Không nên bày chuyện chớ khá thêm lời
       Sợ vì ta lá rụng hoa rơi
       Hoặc từ đó, nhà tan cửa hại
       Con nên nghĩ lại, ai cũng như mình
       Việc của người chớ phách đừng banh
       Con tự xét lấy mình con trước
       Gặp ai lỡ bước, con chớ khinh khi
       Cuộc vần xoay giữ thế chắc gì
       Bần giữ phú khác gì dán tịch !
       Những lời công kích câu nói mỉa mai
       Con không ưa chớ có nói ai
       Con ưng trách thì người cũng trách
       Con nên tu tỉnh cười nói lựa lời
       Khi toại đàm chớ có nói chơi
       Rủi thiệt hại cho người trong cuộc
       Nghìn vàng khó chuộc, lời đã lỡ lời
       Mẹ khuyên con suy nghĩ đến nơi
       Đừng tự phụ có tài có đức
       Chinh Nam, phạt Bắc: Hạng võ anh hùng
       Khi hết thời trở lại Giang Đông
       Đem thủ cấp dâng ông đình trưởng
       Không nên tơ tưởng phú quý phù vân
       Giàu Thạch Sùng tiếng nổi xa gần
       Khi vận hết cơ cầu dói khổ
       Tục truyền tỏ rõ: duy hiếu là hơn
       Vua Thuấn xưa cày núi Lịch Sơn
       Vì tận hiếu mà hơn thiên hạ
       Nàng Ban Ả Tạ: tiết rạng nghìn thu
       Bà Chiêu Quân vì Hán cống Hồ
       Tình chăn gối hằng lo đầy đủ
       Quỷ thần ủng hộ, tiên thánh phù trì
       Ở Hồ lâu mà chẳng can gì
       Được tiết rạng, hồn qui cố thổ
       Sử xanh chép rõ: Phiếu Mẫu ngày xưa
       Giúp Hàn gia một bữa cơm trưa
       Sau Hàn tương đền ơn muôn lạng
       Hết tình vì bạn: Dương Lễ, Lưu Bình
       Thấy bạn nghèo con chớ nên khinh
       Bạn đói rách ấy mình đói rách
       Rèn lòng thanh bạch, giữ đạo hiền lương
       Con khỏi lo quỷ mị vấn vương
       Cũng không sợ tà ma gây hại
       Gái trai, trai gái, già trẻ nên nghe
       Lời khuyên người: Thánh Mẫu châu phê
       Rủi làm hại trời che đát đỡ
       Nghe lời nên nhớ - nhớ phải nên theo
       Thời khỏi lo phận đói kiếp nghèo
       Thuyền tế độ mẹ sẵn đưa chèo trăm họ.
" /> " type="application/x-shockwave-flash">

" /> " type="application/x-shockwave-flash">

Văn khấn Đức Phật Thích Ca

 
             Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm Đại sỹ, cùng hiền Thánh Tăng


Văn khấn lễ Phật


Nammô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày…30.. tháng…4.. năm.........binh thin..........................................

Tín chủ con là ..................truong quang minh......................................................................................

Ngụ tại.................................hue............................................................

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa.

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm Đại sỹ, cùng hiền Thánh Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Nay đến trước Phật đài,

Thành tâm sám hối

Thề Tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành,

Ngửa trông ơn Phật,

Quán Âm Đại sỹ,

Chư Thánh hiền Tăng,

Thiên Long Bát bộ,

Hộ pháp Thiên thần,

Từ bi gia hội.

Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.
" /> " type="application/x-shockwave-flash">Văn khấn Thành hoàng ở Đình, Đến, Miếu

 
Nammô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con xin kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

Hưởng tử con là.................truong quang minh...............................................................

........................................................................................................

Ngụ tại.................................hue............................................................

........................................................................................................

Hôm nay là ngày30… tháng…4..năm..............binh thin........................................

Hương tử con đến nơi………thien dia linh thieng…………thành tâm kính nghĩ: Đức Đại Vương nhận mệnh Thiên đình giáng lâm ở nước Việt Nam làm Bản cảnh Thành Hoàng chủ tể một phương bấy nay ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản…

Cầu mong đức Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương chứng giám, rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con sức khoẻ dồi dào, mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!


Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo

 
Nammô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Tín chủ con là........truong quang minh.................................................
Ngụ tại.........................hue..........................................

Hôm nay là ngày…30.. tháng…4..năm............binh thin........................................

Tín chủ con thành tâm dâng hương hoa, phẩm oản, cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo.

Tín chủ con thành tâm kính lễ.

Đức Phật A Di Đà giáo củ cõi cực lạc phương Tây.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ coi phương Đông.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Hộ pháp thiên thần chư thiện Bồ Tát kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia chung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!


" /> " type="application/x-shockwave-flash">


" /> " type="application/x-shockwave-flash">" /> " type="application/x-shockwave-flash">


Khi nhàn tựa án thảnh thơi,
Ngẫm xem tam thế luân hồi lạ thay.
Quả tu khéo tại lòng này,
Hoá sinh sinh hoá xưa nay ai tường

..........................................
vo danh thien dia chi thuy
huu danh van vat chi mau
vo danh la troi dat luc bat dau
huu danh la me cua vanvat muon loai
" /> " type="application/x-shockwave-flash">


..........................................................


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

chuong


" /> " type="application/x-shockwave-flash">

huong khoi" /> " type="application/x-shockwave-flash">


vai lay


 
 

Đầu năm đi vái cửa thiền

Hướng lên Đức Phật cầu duyên, cầu tài

Ước sao luôn gặp vận may

Ra đường tránh được thằng say, anh khùng!

Cầu sao gặp bạn thủy chung

Tâm đầu, ý hợp một lòng sẻ san

Xin sao tránh được thằng hèn

Không xu dính túi lại quen lô, đề...

Ông Tơ bà Nguyệt có nghe

Cắn rơm, cắn cỏ xin cho vẹn toàn

Lạy Bồ Tát, Chúa Thượng ngàn

Khỏa bình cam lộ cho con cậy nhờ

Lậy mớ bái Phật Thích Ca

Cho con tài lộc cả nhà an khang

Cửa thiền cầu lộc, cầu duyên

Lạy Thánh mớ bái cho xin nhiệm màu!

" /> " type="application/x-shockwave-flash">


2012


Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2021 VnVista.com