alone - Trang thông tin
alone
alone
Xem sổ ảnh thành viên
(Đăng nhập để xem)
User is offline (Offline)
Vòng tay bè bạn
Kết bạn Gửi tin nhắn
Gửi thiệp điện tử Gửi email
Tên thật: giáp văn hiếu
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 6 Tháng 9
Xử Nữ  
Trình độ học vấn: college
Nghề nghiệp: student
Nơi ở: you are all
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Cảm hứng
Online lần cuối: 7th April 2007 - 10:10 PM
Đôi dòng về tôi: tôi một người thấp nhỏ, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng khó gần. quả thực như vậy vì tôi ít nói mà. nhưng khi quen tôi rồi và tôi chơi thân với ai thì mọi người sẽ nghĩ khác ngay... bạn co tin những gi tôi nói không hãy làm bạn với tôi thì biết.
Người tôi muốn gặp: một người không cần nổi trội về bề ngoài. tính tình vui vẻ dễ gần nhiệt tình với mọi người. và chân thật trong tỉnh bạn .
Sở thích cá nhân: nghe nhạc và ... thể thao
Những thứ tôi ghét: ghét giả dối
Lúc rỗi rãi tôi thường: tôi nghe nhạc or là ngủ...
Sở thích âm nhạc: thích ca sĩ Đan Trường, nhóm MTV, the wall
Sở thích điện ảnh: xem phim vui vẻ...
Sách, truyện: thích đọc báo, truyện gió qua rặng liễu...
Điều ước của tôi: trở thành một người thành công trong cuộc sống
Người tôi khâm phục: biil gate

Các chủ đề mới từ web cá nhân
chuyen vui

Gia ®×nh nhµ rïa

Cã mét c©u truyÖn vÒ mét gia ®×nh nhµ rïa mµ t«i ®· ®­îc ®äc ë mét quyÓn s¸ch nµo ®ã mµ t«i c¶m thÊy rÊt hay, t«i sÏ chia sÎ víi c¸c b¹n. “Cã mét gia ®×nh nhµ Rïa, mét h«m hä quyÕt ®Þnh rñ nhau ®i pinic. Hä ph¶i mÊt 7 n¨m trêi ®Ó chuÈn bÞ cho chuyÕn ®i, m©t 2n¨m ®Ó Hä cã thÓ t×m ®­¬c n¬i thÝch hîp ®Ó c¾m tr¹i vµ hä mÊt 6 th¸ng ®Ó bµy biÖn c¸c thø ra. Nh­ng råi khi...Xem tiếp
chan This person appears to be offline and will receive your message the next time they sign in.(4/7/2007 10:07 PM)
gvhieugiapvh: sorry
gvhieugiapvh: ]ok roi
vip_hiphop_girl87: uh
vip_hiphop_girl87: hhiihhiihhi^^^
vip_hiphop_girl87: chan wua
vip_hiphop_girl87: lam sao jo
vip_hiphop_girl87: tuan sau em con bao nhiue bai tpa api alm ay
gvhieugiapvh: the ah '
vip_hiphop_girl87: vang
gvhieugiapvh: anh hoc song 1 mon roi
gvhieugiapvh: con may mon nua
vip_hiphop_girl87:...


Xem tiếp
Xem tất cả bài viết
Bạn bè
Thành viên này chưa có người bạn nào. Hãy trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này bằng cách click vào link dưới.
Kết bạn

Lưu bút
Hãy là người đâu tiên viết lưu bút cho thành viên này:
Viết lưu bút (tối đa 500 ký tự, có thể sử dụng bbcode & mặt cười):