pc210991 - Trang thông tin
pc210991
pc210991
Xem sổ ảnh thành viên
(Đăng nhập để xem)
User is offline (Offline)
Vòng tay bè bạn
Kết bạn Gửi tin nhắn
Gửi thiệp điện tử Gửi email
Tên thật: Phan Cường
Sinh nhật: 21 Tháng 9 - 1991
Mùi  Xử Nữ  
Trình độ học vấn: Em hoc. ngu lam' ne^n pha^n` na`j de^? tro^ng' nha' ^^
Nghề nghiệp: Taj. gja o^ng pa` gja` quan? lj' hehehehe
Nơi ở: A^m phu? :D
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Tương tư
Online lần cuối: 10th June 2007 - 03:20 PM
Thông điệp cá nhân 3m & c4c' b4c' c0^' g4ng' x4^y dung. blog n4j` nh4'

Các chủ đề mới từ web cá nhân
Ho^m nay den che^'

Hix.....Hix....Ho^m nay la` caj' ngay` je` mo` den kinhSmilie. Sang' di ta^p. ve^` me^t. dinh. ngu? 1 gia^c' thj`bj. pa` gja` sac. cho 1 tra^n. tung bung` (Uc' che^' ta^p. 1Smilie)=> tro^n' ra quan' net ngo^j` .De^n' chje^u` o? nha` ngu? de^n' ta^n. 4h .Da^y. me^t. qua' lai. con` phaj? lau nha` nua~ chu' (Uc' che^' ta^p. 2Smilie)=> De^n' to^j' (caj' ny` moj' uc' nay`), o^ng ca^u. ru? thi thay kinh' nhung cho` moj? ca?...Xem tiếp
Sen oy vie^t' tjp' blog cho C` dj...... Sen oy!! vje^'ttje^p' blog cho C`dj. Nho' bao? ca? ban. cua Sen vao` vje^t' nua~ nha' cho do^ng mo`.Smilie
Nghj? he` roaj` vuj the^'.......... Ho^m naj la` buo^j? hoc. cuo^j' cung` zui qua'. Moj nguoj` aj aj cung~ me^t. va` uot' nhung aj cung~ vuj. Ca? 5 tje^'t ngo^j` choj roj` laj. con` choj bong' nuoc' nua~ .Mjnh` cho ma^y' dua' dinh' bong'=> bon. no' tra? thu` uot' he^t' ca? ao'Smilie. Tuy vua` ba^n? vua` dinh' nhung mo` hok aj tuc' mo` do^j? laj. aj cung~ m.......a.......u......'.Nha^' la` caj Kjm khj? no' bj. mjnh` cho uot' he^t' nguoj` mo` va^n~...

Xem tiếp
Games..........^^
Các game khác
Co' caj' game naj` tha^y' hay hay mj. nguoj` choj thu? nha ^^
Khaj truong naj`. Vo^ coi nao`

Ho^m naj, ngay` 20/5/2007 (ngay` ma` nguoj` nguoj` nha` nha` dj ba^u` cu?) va` cung~ la` ngay` ma` em khaj truong cai' blog naj`. Tuy no' hok duoc. dep. va` con` nhju` thje^u' sot' => Mong cac' bac' vao` xem ma` bo? qua dum` em .Thanks cac' bac' da~ bot' chut' thoj` gjan ghe' vo^.Smiliete..to`..te..Smilieto`..te..to`..Smilie
             ...Xem tiếp
Xem tất cả bài viết
Bạn bè
Thành viên này chưa có người bạn nào. Hãy trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này bằng cách click vào link dưới.
Kết bạn

Lưu bút
katebaby24
katebaby24
Mar 2 2011, 09:34 AM:

Hello dear,

My name is Kate Mola, I wish to have you as a friend, if you care. I come across your proilè, while searching for new friends, I wish to be your friend I have an important reasons to request your interest. I will explain more of my self as soon as i hear from you. I will be waiting to hear from you PLEASE email me back on ([email protected])
Thanks

Kate.
Xem tất cả bài viết
Viết lưu bút (tối đa 500 ký tự, có thể sử dụng bbcode & mặt cười):