lytachuong - Trang thông tin
lytachuong
lytachuong
Xem sổ ảnh thành viên
(Đăng nhập để xem)
User is offline (Offline)
Vòng tay bè bạn
Kết bạn Gửi tin nhắn
Gửi thiệp điện tử Gửi email
Tên thật: Tạ Đình Chương
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 30 Tháng 7 - 1985
Sửu  Sư Tử  
Trình độ học vấn: 12/12
Nghề nghiệp: KT
Nơi ở: Vĩnh Long
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Thỏa mãn
Online lần cuối: 30th June 2010 - 07:15 PM
Thông điệp cá nhân Chào mừng các bạn đến với diễn đàn tin học
Người tôi muốn gặp: Vui vẽ hoà đồng
Sở thích cá nhân: Máy tính
Những thứ tôi ghét: không
Lúc rỗi rãi tôi thường: Chát chít
Sở thích âm nhạc: Trịnh Công Sơn & Hoà tấu & Quốc tế

Các chủ đề mới từ web cá nhân
911.COM.VN

http://192.168.1.3:81/flashcam.swf?file=stream.flv&host=http://192.168.1.3:81/http://192.168.1.3:81/flashcam.swf?file=stream.flv&host=http://192.168.1.3:81/

VIDEO HÀI

<object id="flashcam" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"
type="application/x-shockwave-flash" width="740" height="300"
 data="http://192.168.1.3:81/flashcam.swf?file=stream.flv&host=http://192.168.1.3:81/">
   <param name="allowFullscreen" value="true"/>
   <param name="movie" value="Xem tiếp
ANIMUSICS
NHỮNG ĐỘNG VẬT NGỘ NGHĨNH
LIST PLAY MUSIC

<object id="flashcam" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"

codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"

type="application/x-shockwave-flash" width="740" height="300"

data="http://127.0.0.1:81/flashcam.swf?file=stream.flv&host=http://127.0.0.1:81/">

<param name="allowFullscreen" value="true"/>

<param name="movie"...Xem tiếp
Xem tất cả bài viết
Bạn bè
Thành viên này chưa có người bạn nào. Hãy trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này bằng cách click vào link dưới.
Kết bạn

Lưu bút
Hãy là người đâu tiên viết lưu bút cho thành viên này:
Viết lưu bút (tối đa 500 ký tự, có thể sử dụng bbcode & mặt cười):