leviettiep38 - Trang thông tin
leviettiep38
leviettiep38
Xem sổ ảnh thành viên
(Đăng nhập để xem)
User is offline (Offline)
Vòng tay bè bạn
Kết bạn Gửi tin nhắn
Gửi thiệp điện tử Gửi email
Online lần cuối: 24th April 2011 - 12:55 PM
Đôi dòng về tôi: la mot mg hay vuj mhug kg hay pun rat mhju.smgj va tam trag .hjen lah mhug hoj nog tjg .mun dk ket pan voj tat ka moj mg..,
Người tôi muốn gặp: co the.noj chyen va tam su kug toj.mun ket pan
Sở thích cá nhân: thx an kem.nc voj pan pe.mhju mhju lem
Những thứ tôi ghét: mhug mg gen get toj.mhug mg x ki mho.mhen.hj
Lúc rỗi rãi tôi thường: len mag xa hoj
Sở thích âm nhạc: mhug paj hat hay va moj
Sở thích điện ảnh: kpjt.hj
Sách, truyện: thx.dok sakh ve.tam ly cs
Điều ước của tôi: tro thah mot ki su kau duog
Người tôi khâm phục: me.cha.
Ong pa.va c
Bạn bè
Thành viên này chưa có người bạn nào. Hãy trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này bằng cách click vào link dưới.
Kết bạn

Lưu bút
Hãy là người đâu tiên viết lưu bút cho thành viên này:
Viết lưu bút (tối đa 500 ký tự, có thể sử dụng bbcode & mặt cười):