ebhvn's Blog

 

    Hướng dẫn doanh nghiệp lập mẫu Bảng kê thông tin D01-TS với thời gian lập, trách nhiệm lập và căn cứ lập. Tham khảo bài viết dưới đây của eBH để nắm thông tin chi tiết. 

mẫu Bảng kê thông tin D01-TS

I. Mẫu D01-TS: Bảng kê thông tin theo Quyết định 595/BHXH

Mẫu D01-TS theo Quyết định 595/BHXH - Bảng kê thông tin được lập với mục đích sau:

 • Tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; 

 • Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT gửi kèm Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS) hoặc Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

a) Trách nhiệm lập

Đơn vị sử dụng lao động sẽ chịu trách nhiệm lập mẫu D01-TS. 

b) Thời gian lập

Khi có phát sinh 

c) Căn cứ lập mẫu D01-TS 

Các loại giấy tờ theo mục 2 Phụ lục 01; Phụ lục 02; Phụ lục 03. Ghi rõ bản chính/ bản sao/ bản chứng thực của giấy tờ.

II. Hướng dẫn lập mẫu D01-TS theo Quyết định 595/BHXH

Tải mẫu D01-TS TẠI ĐÂY 

Mẫu D01-TS theo Quyết định 595/BHXH.

Mẫu D01-TS theo Quyết định 595/BHXH. 

Hướng dẫn doanh nghiệp lập mẫu D01-TS theo Quyết định 595/BHXH như sau:

a) Chỉ tiêu hàng ngang 

(1): Người lập ghi nội dung lập bảng kê (Ví dụ: Hồ sơ làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ và Bệnh nghề nghiệp hay hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ và bệnh nghề nghiệp).

(2): Người lập ghi bảng kê nộp kèm theo ( Ví dụ: Kèm theo danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ và bệnh nghề nghiệp hoặc kèm theo tờ khai tham gia BHXH, BHYT).

b) Chỉ tiêu theo cột 

Người lập ghi theo mẫu như sau:

Cột 1: Ghi số thứ tự

Cột 2: Họ tên người tham gia điều chỉnh 

Cột 3: Ghi mã số BHXH của người tham gia điều chỉnh

Cột 4: Tên, loại văn bản

Cột 5: Ghi số hiệu văn bản

Cột 6: Ghi ngày ban hành văn bản 

Cột 7: Ghi ngày có hiệu lực văn bản 

Cột 8: Ghi cơ quan ban hành văn bản 

Cột 9: Ghi nội dung trích yếu văn bản

Cột 10: Ghi 1 số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm định như sau:

 • Truy thu: 

Người lập ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu.

Ghi rõ công việc, địa điểm làm việc; mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung hoặc bậc lương, hệ số lương, thời điểm hưởng lương của người lao động theo Quyết định phân công nghề, công việc hoặc Quyết định tiền lương hoặc HĐLĐ, HĐLV theo nghề hoặc công việc.

 • Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính và quốc tịch

Ghi rõ họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch của người tham gia được ghi trong Giấy khai sinh hoặc bản Trích lục khai sinh;

Ghi rõ số chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu; họ và tên, ngày tháng năm sinh của người tham gia được ghi trong chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu.

 • Trường hợp được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn

 • Đối với người có công với cách mạng được cấp thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh: Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, tỷ lệ mất sức lao động của người có công với cách mạng được ghi trong thẻ; họ và tên, chức vụ của người ký cấp thẻ.

 • Đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ (Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP): ghi rõ tên Quyết định (là phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành); ngày nhập ngũ; cấp bậc quân hàm (chuẩn úy, thiếu úy…); địa điểm nơi đóng quân của cựu chiến binh được nêu trong văn bản; họ và tên, cấp bậc của người ký văn bản (hoặc ký thẩm định văn bản).

 • Đối với người có công với cách mạng được cấp Quyết định công nhận, Quyết định hưởng trợ cấp, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận, Huân chương, Huy chương… (viết tắt là văn bản): ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của người có công với cách mạng được nêu trong văn bản (nếu có); họ và tên, chức vụ của người ký văn bản.

 • Đối với người được hưởng quyền lợi cao hơn theo hộ gia đình (như: thân nhân người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo…) được cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: ghi rõ họ tên của người có công với cách mạng (hoặc chủ hộ), họ và tên các thân nhân được ghi trong văn bản; họ và tên, chức vụ của người ký văn bản.

 • Đối với cựu chiến binh là người trực tiếp tham gia kháng chiến được cấp Giấy chứng nhận, Giấy khen, Quyết định hưởng trợ cấp, Lý lịch (cán bộ, đảng viên): ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của cựu chiến binh được nêu văn bản; họ và tên, chức vụ của người ký văn bản.

 • Lưu ý:

Trong trường hợp nếu người tham gia không có giấy tờ tại Phụ lục 02, Mục II, III Phụ lục 03 nhưng có giấy tờ khác chứng minh thì đơn vị nộp cho cơ quan BHXH để xem xét giải quyết và không ghi vào bảng kê này.

Nguồn: https://ebh.vn/nghiep-vu-tong-hop/mau-d01-ts-huong-dan-cach-lap-bang-ke-thong-tin-theo-qd-595-bhxh


 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

ebhvn
Họ tên: Bảo hiểm xã hội điện tử eBH
Nghề nghiệp: Ccntents
Sinh nhật: : 24 Tháng 4 - 1993
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
3
4
9
10
11
18
23
25
27
28
29
30
31
(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2020   VnVista.com