thư viện tài liệu

5 Trang  1 2 3 > » 

Các bài viết trong January 2017

 

 

 

 

 

 

 

LUAN AN TIEN SI VAN HOA HOC DOI SONG VAN HOA CUA CU DAN OC EO O TAY NAM BO QUA TU LIEU KHAO CO HOC

 
 
 
Nghe trong lua: Da phat trien mot cach manh me tu thoi ky Oc Eo, lua gao tro thanh nguon luong thuc chinh de nuoi song con nguoi. Nguoi dan noi day da biet su dung cac ky thuat de trong lua, dac biet, nghe lua nuoc moi khoi su o vung thap chau tho. No da nhanh chong phat trien, lam thay doi co ban nhieu linh vuc doi song con nguoi va xa hoi, bat dau hinh thanh mot nen van minh nong nghiep lua nuoc, tiep noi nen van minh lua can van phat trien o vung Dong Nai.
 
Nghe lam vuon, trong cay an qua: o thoi ky nay rat phong phu, ve chung loai, mo rong ve dia ban, quy mo san xuat lon, ky thuat duoc nang cao, doi moi va dan chuyen sang chuyen mon...Xem tiếp »

Các bài viết trong August 2016

   Trong: bài viết
 
235. diem chuan cao dang su pham thai nguyen nam 2016 va chi tieu nv2 bo sung http://ambn.vn/recruit/5292/diem-chuan-cao-dang-su-pham-thai-nguyen-nam-2016-va-chi-tieu-nv2-bo-sung.html Diem chuan Trung Tuyen CDSP Thai Nguyen nam 2016, diem chuan nganh giao duc mam non, giao duc tieu hoc, su pham toan, su pham ly, su pham van,... Xet chi tieu nv2 bo sung
236. diem chuan cao dang su pham quang tri nam 2016 va chi tieu nv2 bo sung http://ambn.vn/recruit/5291/diem-chuan-cao-dang-su-pham-quang-tri-nam-2016-va-chi-tieu-nv2-bo-sung.html Diem chuan Trung Tuyen CDSP Quang Tri nam 2016, diem chuan nganh giao duc mam non, giao duc tieu hoc, su pham toan, su pham tin,... Xet chi tieu nv2 bo sung
237. diem chuan cao dang su pham lao cai nam 2016 va chi tieu nv2 bo sung

Xem tiếp »

   Trong: bài viết
 
119. diem chuan cao dang dien tu dien lanh ha noi nam 2016 http://ambn.vn/recruit/5409/diem-chuan-cao-dang-dien-tu-dien-lanh-ha-noi-nam-2016.html Se dang tai tai day: Diem chuan Trung Tuyen CD Dien tu - dien lanh Ha Noi 2016, Diem chuan nganh Cong nghe thong tin, Ky thuat dien, dien tu,... Diem duoc dang ngay 13/08/2016.
120. diem chuan cao dang dai viet nam 2016 http://ambn.vn/recruit/5408/diem-chuan-cao-dang-dai-viet-nam-2016.html Se dang tai tai day: Diem chuan Trung Tuyen CD Dai Viet 2016, Diem chuan nganh Quan ly kinh doanh, Tai chinh ngan hang, Ke toan. Diem duoc dang ngay 13/08/2016.
121. diem chuan cao dang cong nghiep viet duc nam 2016 http://ambn.vn/recruit/5407/diem-chuan-cao-dang-cong-nghiep-viet-duc-nam-2016.html Se dang tai tai day: Diem chuan Trung Tuyen CD Cong...

Xem tiếp »

   Trong: bài viết
 
1.chi tieu xet nguyen vong bo sung dai hoc phuong dong nam 2016 http://ambn.vn/recruit/5539/chi-tieu-xet-nguyen-vong-bo-sung-dai-hoc-phuong-dong-nam-2016.html  Can cu nguong dam bao chat luong nam 2016 do Bo Giao duc va Dao tao cong bo; Can cu tinh hinh tuyen sinh thuc te cua cua Truong. Truong Dai hoc Phuong Dong thong bao diem xet tuyen nguyen vong bo sung dot 1 nam 2016 nhu sau:
 
2. chi tieu xet nguyen vong bo sung nv2 dai hoc tai chinh ngan hang nam 2016 va diem chuan nv1 http://ambn.vn/recruit/5536/chi-tieu-xet-nguyen-vong-bo-sung-nv2-dai-hoc-tai-chinh-ngan-hang-nam-2016-va-diem-chuan-nv1.html Truong Dai hoc Tai chinh – Ngan hang Ha Noi (FBU) Thong bao tuyen sinh he dai hoc chinh quy nguyen vong bo sung dot 1 (NV2) nam 2016 (tu 15/8 den 31/8) Nhu sau:
3. nguyen...

Xem tiếp »

   Trong: bài viết
 
1 điểm chuẩn Trường cao đẳng xây dựng số 1 năm 2016 http://ambn.vn/recruit/5440/diem-chuan-cao-dang-xay-dung-so-1-nam-2016.html Sẽ đăng tải tại đây: Điểm chuẩn Trúng Tuyển CĐ Xây dựng Số 1 năm 2016, Điểm chuẩn ngành Công nghệ kĩ thuật xây dựng, Quản lí xây dựng, kế toán,... Điểm được đăng ngày 13/08/2016.
 
 2 điểm chuẩn Trường cao đẳng xây dựng nam định năm 2016 http://ambn.vn/recruit/5439/diem-chuan-cao-dang-xay-dung-nam-dinh-nam-2016.html Sẽ đăng tải tại đây: Điểm chuẩn Trúng Tuyển CĐ Xây dựng Nam Định năm 2016, Điểm chuẩn ngành Công nghệ kĩ thuật xây dựng, Quản lí xây dựng, kế toán. Điểm được đăng ngày 13/08/2016.
Xem tiếp »

Các bài viết trong April 2016

 

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

HOÀNG TRỌNG QUANG - BS. VŨ THỊ BÌNH-  CHU HÙNG


BỆNH HỌC NỘI KHOA Tập 1 +2

 


 

MỤC LỤC

 

Tập 1

1. TĂNG HUYẾT ÁP

2. HẸP VAN HAI LÁ

3. HỞVAN HAI LÁ

4. HỞVAN ĐỘNG MẠCH CHỦ

5. HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ

6. ĐIỀU TRỊSUY TIM

7. ĐIỆN TÂM ĐỒ ỨNG DỤNG TRONG LÂM SÀNG

8. HEN PHẾQUẢN

9. VIÊM PHẾQUẢN CẤP, MẠN

10. VIÊM PHỔI THÙY

11. ÁP XE PHỔI

12. LOÉT DẠDÀY TÁ TRÀNG

13. XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA CAO

14. VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

15. XUẤT HUYẾT...Xem tiếp »

Các bài viết trong March 2016

   Trong: bài viết
 
Download luận văn cao học thạc sĩ LL&PPDH bộ môn Văn-Tiếng Việt-Mã số: 60140111
 
 
1. Phạm Thị Mận-Dạy và học tác phẩm thơ trữ tình ở trường Phổ thông Trung học cơ sở. -TS. Hoàng Hữu Bội-Trường ĐH Sư phạm-Đại học Thái NguyênDownload luận văn cao học thạc sĩ - http://ambn.vn/product/c-175/p-175/children-175/LuanVan-CaoHoc.html
2. Hà Thị Phương Bắc-Dạy và học truyện cổ tích ở trường Phổ thông trung học cơ sở. -TS. Hoàng Hữu Bội-Trường ĐH Sư phạm-Đại học Thái NguyênDownload luận văn cao học thạc sĩ - http://ambn.vn/product/c-175/p-175/children-175/LuanVan-CaoHoc.html
3. Hoàng Thị Xuân-Dạy và học truyện hiện đại cho học...

Xem tiếp »

 Trong vài năm gần đây, một xu hướng mới đã được hình thành ở Đông Á – xu hướng tăng cường hợp tác đa phương khu vực. Là một trong những thay đổi lớn nhất ở Đông Á sau Chiến tranh lạnh, xu hướng này đang làm thay đổi bản đồ địa chính trị, địa kinh tế cả trong khu vực và trên thế giới. Xu hướng này đã lôi cuốn hầu hết quốc gia trong vùng tham gia. Nhiều cố gắng thể chế hoá và chính sách thúc đẩy hợp tác đa phương Đông Á đã và đang được triển khai. Hợp tác Đông Á ngày càng trở thành đối tượng...Xem tiếp »

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC: KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠO HỖ TRỢ TỔ CHỨC DẠY HỌC NHÓM MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN ĐIỆN HỌC, ĐIỆN TỪ HỌC VẬT LÝ LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ


 

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 

1. Lý do chọn đề tài

 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là mục tiêu quan trọng trong đường lối xây dựng và phát triển của nước ta, điều này đã được khẳng định trong báo cáo của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI:  ".. . Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo...Xem tiếp »

 

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠO THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “CƠ HỌC” VẬT LÍ LỚP 12 NÂNG CAO


 

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 

1. Lí do chọn đề tài

 

Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, thế kỷ của nền kinh tế tri thức, khi mà tri thức con người được coi là yếu tố quyết định đến sự phát triển của xã hội. Để đáp ứng được sự phát triển ngày càng cao của xã hội thì nguồn lực về con người được xem là yếu tố quyết định, do đó điều này đặt ra cho ngành giáo dục là phải đào tạo ra những con người mới...Xem tiếp »

   Trong: bài viết
 

QUYẾT ĐỊNH Số 2285/QĐ-UBND


V/v Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng dựng Vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng dựng Vùng, gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi quy hoạch.

Tổng diện tích lập quy hoạch vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc là 19.280 ha, tại huyện Vĩnh Tường và một phần các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc có phạm...Xem tiếp »

 

Giáo trình Kỹ thuật thiết bị phản ứng hóa học


Ths Nguyễn Thị Như Ý

 

 

 

MỞ ĐẦU

 

Thiết bị phản ứng là các thiết bị trọng tâm của đa số các quá trình biến đổi hóa học. Người ta định nghĩa thiết bị phản ứng là thiết bị mà trong đó xảy ra các phản ứng hóa học, nghĩa là các thiết bị để chuyển hóa các chất tham gia phản ứng thành các sản phẩm hóa học.

 

Nội dung chủ yếu của giáo trình này là đi sâu vào cơ chế các quá trình phản ứng, quy luật và ứng dụng quy luật để giải quyết một số vấn đề công nghệ, đặc biệt là các...Xem tiếp »

   Trong: bài viết
 
1. trang bị điện tử dây chuyền sơ chế tôn nhà máy đóng tàu sông cấm. đi sâu tìm hiểu công đoạn phun hạt cát làm sạch tôn - Link Download luận văn tốt nghiệp đại học mẫu filetype:doc, filetype:pdf - http://ambn.vn/product/23670/trang-bi-dien-tu-day-chuyền-so-che-ton-nha-may-dong-tau-song-cam.-di-sau-tim-hieu-cong-doan-phun-hat-cat-lam-sach-ton.html Khoá luận tốt nghiệp: Trang bị điện tử dây chuyền sơ chế tôn nhà máy đóng tàu sông cấm. đi sâu tìm hiểu công đoạn phun hạt cát làm sạch tôn...Các phương pháp sơ chế tôn Phương pháp thủ công: Dùng các dụng cụ cầm tay như búa gõ gỉ, bàn chải sắt, dũi, dao cạo.. Vv.và một số dụng cụ cầm tay được cơ...

Xem tiếp »

Các bài viết trong January 2016

   Trong: bài viết
 
1 Short-term memory in english to vietnamese consecutive interpreting Link Download luận văn tốt nghiệp đại học http://ambn.vn/product/20363/Short-term-memory-in-english-to-vietnamese-consecutive-interpreting.html  Khóa luận tốt nghiệp: Short-term memory in english to vietnamese consecutive interpreting. Ngành: Tiếng Anh. Hoàng Thị Thanh Vân.
2. A contrastive analysis of consonants in english and vietnamese Link Download luận văn tốt nghiệp đại học http://ambn.vn/product/20336/A-contrastive-analysis-of-consonants-in-english-and-vietnamese.html Khóa luận tốt nghiệp: A contrastive analysis of consonants in english and vietnamese. Ngành: ngoại ngữ. Lê Hoàng Tuấn.
3. Graduation paper motivation for the 1st - year english major...

Xem tiếp »

5 Trang  1 2 3 > »  
Thông tin cá nhân

ambn_corp
Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Nghề nghiệp: giáo viên
Sinh nhật: 15 Tháng 10 - 1979
Nơi ở: hà nội
Yahoo: ambn_huyen  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2021   VnVista.com