Mở Command Prompt với quyền hạn Administrator.

Winkey + Q -> gõ tìm chữ CMD * lưu ý nhớ chọn EveryWhere. Sau khi thấy Command Prompt hiện ra thì click phải vào và chọn Run As Administrator.

Sau đó các bạn gõ với dòng lệnh như sau:

net user Tên tài khoản mật khẩu mới hoặc dấu *

* Trường hợp chỉ thay đổi mật khẩu:
- ví dụ mình có 1 tài khoản tên là Brink và muốn đặt 1 mật khẩu mới là MyPassword thì trong Command Prompt các bạn sẽ gõ như sau: net user Brink MyPassword.

* Trường hợp thứ 2 dấu * (vừa có thể hay đổi mật khẩu mới vừa có thể xoá mật khẩu và để trống)
- Để đổi mật khẩu thì điền mật khẩu vào khi được yêu cầu.
- Để xoá mật khẩu thì cứ để trống và Enter.
- Ví dụ mình có 1 tài khoản tên Brick nhưng mà quên mất mật khẩu.
xoá mật khẩu các bạn gõ như sau: net user Brick* sau đó enter
sau đó sẽ có yêu cầu bạn gõ mật khẩu mới. để trong nếu bạn muốn xoá và cũng có thể thêm vào mật khẩu mà bạn muốn sau đó enter. Có 1 yêu cầu khác yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu giống như ở trên 1 lần nữa, sau khi nhập xong rồi Enter cái nữa là xong.