IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
IPB WARNING [2] Illegal string offset 'member_id' (Line: 544 of /modules/blog/lib/lib_blogfunctions.php)
NHIỆM VỤ BOSS SÁT THỦ
Yến Thất & HONDA

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     


Truyện cười

   Trong: Game
 
tear.gif NHIỆM VỤ BOSS SÁT THỦ tear.gif

Nhiệm vụ mới đã ra ,có lẽ một số bạn sẽ o biết cách làm ,nên mình xin đc mạn phép dùng tư liệu của CTV HoPhuPhong-PTTvàVạn Tiếu Tử bên box cái bang để relay và chỉnh sửa lại một chút cho mọi người cùng xem và hoàn thành dễ dàng .Thân 10.gif

Đến 7 thành tìm Nhiếp Thí Trần ở các tọa độ sau :

Thành đô : 401/ 310
Phượng Tường : 188 /199
Biện Kinh : 205 /190
Lâm An : 171 /188
Đại lý : 196 /201
Tương Dương : 189 /200
Dương Châu : 212 /185

Hắn sẽ giao cho bạn nhiệm vụ đi giết boss.Boss này được chia làm 8 cấp.Khi đi giết bạn nên pt đông đảo.1 người giết được là tất cả nhóm đều hoàn thành nhiệm vụ.Chúng ta có thể bở dở nhiệm vụ giữa chừng nếu muốn.

Sau khi giết nó bạn sẽ lấy được sát thủ lệnh ,boss chết sẽ rơi ra trang bị phổ thông,tinh hồng bảo thạch,thuỷ tinh, hoàng kim trang bị..v..v
Cứ 5 sát thủ lệnh cùng cấp mang về cho Nhiếp Thí Trần đổi được 1 Sát Thủ Giản.

Sát Thủ Giản dùng để báo danh "Nhiệm vụ vượt ải đầu tiên".

Sau đây là chân dung và đẳng cấp các con boss
Boss cấp 20

_Phục Lưu Mê Cung
Trác Lãnh Cầm :193 / 184
Tiêu Thiên Ngạo :177 / 189
Mục Minh Kiệt: 205 / 193
Tất Vưu Phóng :217 / 190

_Kiếm Các Trung Nguyên :
Lục Cửu U :200 / 189
Bộ Hiêu Trần :214 / 196
Dục Kiếm Thu: 225 / 191
Thiệu Hoa Dung: 223 / 171

_Bạch Thuỷ Động :
Quan Tử Mạc: 210 /196
Bành Thục Hải: 200 / 192
Bích Phù Bình :197 /199
Trượng Lãnh Sơn: 199 / 205

_Hoả Lang Động :
Tiêu Kiếm Tuyết 189 /192
Kha Thiếu Gia 195 / 180
Chưởng Bát Phương 215 / 189
Mộng Ất Phi 212 /199

_Mãnh Hổ động :
Tư Đồ Tuyệt Chuỷ 224 /220
Thượng Quan Lãng 214/ 207
Dương thanh Ẩn 203 / 196
Nguỵ Chiếm Thân 213 / 200

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Boss cấp 30

_Kim quang động :
Diêu Thủ Thu 197 /187
Bá Phách Đông 219 /203
Lương Tư Nam 218 /185
trác thất lang 192 /180
_Bạch Vân Động :
Kiều Đỉnh Thiên 215 /199
Trọng Vô Cực 223 /190
Khí Cầm Sĩ 236 /200
Đinh Văn Dục 215 /209

_Yến Tử Động :
Phong Ngũ Ấn 171 / 219
Khang Bất Hối 180 / 209
Phương Dực Viêm 206 / 204
Trữ Tâm Cuồng 202 /220

_ Dược Vương động tầng 1
Kinh Phụ Sanh 196 / 204
Hoắc Trấn Phi 194 / 201
Quản Vô Yếm 207 / 204
Diệp Vĩnh Ân 204 / 199

_Vũ Di Sơn
Âu Chí Phong 156 /185
Độc Cô Hiệp 114 / 166
Hống Phù Nhai 120 / 169
Nghê Đại Châu 180 / 198

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Boss cấp 40

_Kinh Hoàng động
Du Thán Giang 202 / 217
Hạ Hùng Phi 180 /211
Tống Vũ Phong 200 / 205
Lộ Thượng Nhân 219 / 226

_Phượng Nhãn Động :
Nhiệm Tôn Hành 220 / 201
Hàn Khanh Long 220 /189
Trì Phẩm Chân 205 / 182
Giản Thiết Thối 190 /183

_Thần Tiên Động :
Điêu Dị Đao 212 /198
Đồ Tàn Sanh 221 /192
Bàng Vô Tịnh 233 / 198
Lý Hoa Độ 221 /207

_Kê Quán Động :
Thích Ảnh Sa 192 /188
Nguy Nhân Tử 191 / 174
Cố Viễn Hề 211 / 185
Tạng Đình Cốc 207 / 193

_Kiến Tính Phong Sơn động :
Diêm Tự Hữu 217 /185
Đàm Hoàng Bạo 226 /190
Thạch Cố Kiều 201 /193
Ưng Thái Hiệp 192 / 181

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Boss cấp 50

_Tín Tướng Tự Hậu Viện Địa Đạo Mê Cung
Mạnh Đạp Hồng 224 /198
Yên Tức Hận 215 /194
Hoắc Thanh Sương 212 /200
Miên Tư Đạo 222 /204

_Hưởng Thuỷ Động :
tiếu vọng thâu 224 / 202
cảo nãi khoát 237 / 205
mạnh tử vũ 244 /211
đường nghĩa chi 258 / 201

_ thiên tâm động :
lũ vi thiện 199 / 183
lỗ tranh tranh 190 / 197
sử tiêu sơn 204 / 187
tây môn vô giới 213 / 194

_động đình hồ đắc sơn động :
giới tình chỉ 215 / 202
lôi ảo khách 212 / 207
diệp ngũ long 229 / 202
tiết tiểu bá 207 / 199

_Ngọc Hoa động :
Mậu Tuất Nhung 215 / 210
Dương Diệm Quân 221 / 200
du tiêu cường 192 / 194
cô dự sưu 185 / 216

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Boss cấp 60

trúc ti động tầng 1 :
uông thệ thuỷ 190 / 202
yến lưu sanh 195 / 200
tang thương hải 184 / 203
bồ thập tam 189 / 206

_Tường Vân động tầng 2
hậu khất kiếm 208 / 188
hầu yên tân 191 / 194
thiệu thất sát 207 / 196
du vạn lí 210 / 203

_ Lưu Tiên động tầng 2
Cừu Doãn Sam 190 / 184
thượng quan chất 195 / 193
tái viễn bạc 212 / 189
tưởng huyền viễn 194 / 188

_Tuyết Báo động tầng 4
khuất lộc vinh 192 / 206
lư quán bắc 195 / 205
Giải quy nam 199 / 207
Tùng Vô Ảnh 203 / 200

_Dương Giác động
Lạc thê thanh 191 / 190
bạch thương nham 206 / 184
biện lưu thiện 221 / 199
thái tinh thần 207 / 209

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Boss cấp 70

_Lão hổ động
Hống Linh Ti 200 / 200
Tào Nhân Phủ 213 / 203
Trình Phúc Ba 197 / 210
Đặng An Khuê 194 / 206

_Linh Cốc Động :
Ứng Khiếu Phong 208 / 195
Phạm Triều Sương 219 / 198
Phùng Song Dực 198 / 203
Phó Khâu Tu 201 / 190

_Thanh Loa Đảo Sơn Động
Lạc Long hiền 222 / 203
Cổ Thanh Dương 203 /193
Quan Thiên Vấn 212/ 189
Hạ Thiếu Hùng 244 / 205

_Đại Tù Động
Tô Cổ Ngâm 203 / 195
Hồ Nhất Lang 225 / 200
Huỳnh Vạn Kiếp 198 / 202
Giang Trầm Nhạn 195 / 186

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Boss cấp 80

_Băng Hà Động :
Diệp Ức Anh 221 /200
Lạc Nhĩ Kim 206 /199
Mạc Nam Trúc 212 /207
Tần Tư Du 229 /210

_Nhạn Thạch Động
Cô Vô Thường 218/ 187
Liễu Tứ Gia 231 /201
Thí Đại Thiếu 29 /201
Tôn Văn Bưu 209 /196

_Phù Dung Động
Đồng Bất Phúc 193 /177
Đường Bác Văn 214 /182
Đào Đảo Chủ 201 /196
Điền Vô Đạo 189 /166

_Lưỡng Thuỷ Động
Viên Niệm Tịch 199 /194
Trịnh Trác Quần 203 /185
Chương Nguyên Sùng 212 /189
Tạ Trọng Hầu 211 /201

_Dược Vương Động tầng 3
Vu Cửu Đồ 192 /297
Viên Thiên Thọ 191/ 203
Nhạc Thượng Côn 205/ 195
Thiêm Phúc Vân 204 /203

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Boss cấp 90

_Tiến Cúc động
giả giới nhân 205 204
trịnh cửu nhật 205 191
chu sở bá 217 200
trang minh trung 201 197

_MÊ Cung sa Mạc
cam chánh cô 198 207
vũ nhất thế 157 202
dương phong dật 181 211
hà sinh vong 178 194

_Xi Vưu Động
tằng chỉ oán 213 199
vệ biên thành 219 195
cố thủ đằng 228 199
chư cát kinh hồng 204 197

_TRường Bạch Sơn Nam Lộc
Phan Ngạt nhân 156 187
Liên kinh thái 185 171
bảo triệt sơn 161 163
vạn hồ tinh 139 160

_Mạc cao quật
trử thiên mẫn 152 171
đoạn lăng ngoạt 215 172
tả dật danh 159 171

Boss à! Chết đi nhé! angry.gif

« Các bài cũ hơn · Yến Thất & HONDA · Các bài mới hơn »

Bình luận

phan van huy
Apr 19 2010, 09:31 PM
Bình luận #1


Unregistered

thank ban
Quote Post
aaaaa
Jul 30 2010, 02:07 PM
Bình luận #2


Unregistered

vip
Quote Post
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nov 3 2010, 05:44 AM
Bình luận #3


Unregistered

:buncuoique::buncuoique::buncuoique::lenlop::lenlop::lenlop::lenlop::lenlop::lenlop::lenlop::lenlop::lenlop::tired::tired::tired::tired::tired::tired::tired::tired::tired::tired::xuong::xuong::xuong:=((=((=((=((=((=((@-)@-)@-)@-)^)^^)^^)^^)^^)^^)^ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Quote Post
SEVER TU MANG
Jul 2 2011, 01:32 PM
Bình luận #4


Unregistered

THANK
Quote Post
NgocEagle
Jul 3 2011, 08:46 AM
Bình luận #5


Unregistered

thanks nhiu:cheers2: nha
Quote Post
1tuongxuongmuong
Jul 31 2011, 07:54 AM
Bình luận #6


Unregistered

sao tui den cho doa co thay ai de nhan vn dau:((

Quote Post
1tuongxuongmuong
Jul 31 2011, 07:55 AM
Bình luận #7


Unregistered

chan qua di thoi
Quote Post
mtvozzzz1
Sep 16 2011, 02:59 PM
Bình luận #8


Unregistered

det me chem gjo co cai toa do nao o? may cai thanh do dau .
Quote Post
Deathlylover3
Nov 1 2011, 01:33 PM
Bình luận #9


Unregistered

vo van. ko co npc nao ca o nhung toa do do. sao lai thua hoi post bai nay the
Quote Post
chem gjo
Mar 9 2012, 09:22 PM
Bình luận #10


Unregistered

chem gjo ak.hjcccccccc
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

duynhat
Họ tên: Yến Thất
Nghề nghiệp: Design
Sinh nhật: : 1 Tháng 1 - 2006
Nơi ở: Tp. Hồ Chí Minh
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

Tin nhanh

Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2018 VnVista.com