chinh_love_dung - Trang thông tin
chinh_love_dung
chinh_love_dung
Xem sổ ảnh thành viên
http://pc2lovebtd.forever
(Đăng nhập để xem)
User is offline (Offline)
Vòng tay bè bạn
Kết bạn Gửi tin nhắn
Gửi thiệp điện tử Gửi email
Tên thật: p3ngujn
Giới tính: Nữ
Sinh nhật: 30 Tháng 9 - 1991
Mùi  Thiên Bình  
Trình độ học vấn: phổthông
Nghề nghiệp: hocsinh
Đất nước: Vietnam Vietnam
Tâm trạng: Lạnh
Online lần cuối: 9th December 2009 - 03:53 PM
Thông điệp cá nhân .............xj.....j....xjn.........ch......ha............ao`............!= =>gru*`
Đôi dòng về tôi: chan' wa moi nguoi oi..................co ai o*? day ko???????????????
Người tôi muốn gặp: tat ca? moi nguoi
Người tôi khâm phục: chu*a ai ca?...............

Các chủ đề mới từ web cá nhân
bUn`............. o*? we^ vUj tha^t.....he` na`o cUng~ dc ve^` the' na`y co fai? tot' ko 1.gif
h0^m nay la` nga`y cuoi' mcu`ng o*? we^ ===>hixcxcxc buon` wa' di
nh0*' ca? nha`.........

mjnh` 0*?w3^ n3` ca? nha` 0*j= =>aj c0' nhU cA^u` wa` j pmm mjnh` ca^u nghe .........
0*? we^ le^n mang thuong xuye^n ca? nah` ol nhi`u nhi`u va`o nhe
iu ca? nha`

Xem tất cả bài viết
Bạn bè
THE ANH
THE ANH
hoangtu_buon91
hoangtu_buon91
casau_pe_xinh_xinh
casau_pe_xinh_xinh
pe_xau_kieu
pe_xau_kieu
Xem tất cả bạn bè

Lưu bút
chinh_love_dung
chinh_love_dung
May 16 2007, 02:12 PM:

fu` ! chan' tha^t. moi cheuyn toi te hon mjnh tuong? tuong nhieu`
minh da rat co gang de? ko bi nhung chueyn linh tinh va` nhung viec l0^ng vit. toc' r0^j' vu0*ng' viu' va` anh huong den cong viec chinh
nhung minh da ko lam` dc
minh luon nghi ve` nhung dieu ma` mjnh cu cho l`a co' the? vuot wa
moi viec that kho'
nhung cunG~ van~ hay~ co gang nhe
minh tin minh se than`h c0^ng thoi ma`
dc chu'?
Xem tất cả bài viết
Viết lưu bút (tối đa 500 ký tự, có thể sử dụng bbcode & mặt cười):