shOck_lov3's Blog

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

 

mO^t. cO*n mU*a dE^n'

lAm trO*i maT” me? Ha(N?

Hum qua…

mU*a vE^`...sa^M” cho*P..doAang doang`

ngO^I` 1 mynh` ..tU*. nghI~ dy ve` da^U..pa^Y  giO*`

 

gIo' tHO^i? nhe` nhe….

luO*t quA

tU* nhiE^n

mUn nhA(m' mA(t'

nhA(m' mAt' dE? lAm` rY`???????????

dE? nC' mA(t' k rO*i

k dUnG' vY kHy nhA(m' mA(t' e tOan khOc' nE^u k khOc' thy` ngU?

dE? k fAi nhYn thA^y nhU*nG rY` mInh thIck

u*` chAc vA^y.

dE? nGhI~ ...dE? mO*

mO* mO^nG` a`..viE^n vO^nG thE^'

dE? nGuoi  khAc k bYt cAm xUc cUa? mInh

u*` e k mUn' ChO Ai bYt' hE^t'........trU* Anh

dO^i khY...

dO^i khY e k bYt' E dAnG lAm cAi rY`

dO^i khY E k bYt E dAnG mUn cAi rY`

dO^i kHy E dAnG cuO*i rO^i lAi bAt khOc'

dO^i khY E nhO*' A..nhU*nG E k bYt' fAi lAm thE nAo

dO^i kHy E mUn dY nhU*nG E k bYt' dY vE^ dA^u

dO^i kHY E mUn' hEt'nhU*nG E lAi sO*..sO* Anh mAt' coi thG`

dO^i kHy E mUn cuO*i thA^t lO*n' nhU*nG E sO*...sO*. cAi nhYn k thiE^n cAm?

E thA^y sO*. vY E k cO' Anh bE^n cAnh.....

dO^i khY E cU* chO* dO*i 1 cAi ry` viEN? vO^ng nhO? Be”

nhU*nG sAo k thA^y'

dO^i khY E mUn khOc' nhU*nG E khOc' xOnG Ai sE~ dO^~ dAnh`

dO^i khY E mUn hAt' nhU*nG Ai sE~ nhGe E hAt'

dO^i kHy E mUn' dC O^m..nhU*nG A k O*? bE^n cAnh..A k O^m dC E

dO^i khY E thE`m dC sO* vAo mA(t' A nhU*nG k thE^? vY cHy? cO' trOnG giAc mO*

sAo A k tHe? O*? bE^n cAnh Em????

vAn~ biE^T lA 1 lUc nAo dA^y'

nhU*nG lA` bAo h?

1 nAm

2 nAm

10 nAm

hAy lA mAi~ mAI~

biE^t dE^n bAo gIO*`??????

lA^u wA' sAo E chO*` dC

Day la vO*”i anh cOn` vOi chUnG mAy` thY` saO…..

taO muOn khOc taO chA hieU? Vi` saO taO lai. ThE …..nhIng taO cAm? Thay  tUi? Than kjnh khung?...

cO” lE~ luC naY` la~ nuO*c ma(t tuO^n rO*i…cO” thE? La hO^M naY …..ngaY` mai ….hOac ngAy` kiA…haY la maI~ maI~…..nhU*~ng luC buO^n` + chAN” thy` chy? cO nuO*c ma(t bEN caNh taO thO^I….!! khOc cO”  lE~ la~ caCh toT nha^T DE? vOj dy nOI~ buOn`…….

taI. saO….taI saO….cha(?ng aI nghI `deN^: taO khI taO gUc xuO^Ng”…..taI. saO….taI saO nhU*~ng luC taO cuOj` du*a`….taO  cU”ng coI? Thy` deU` uA` vaO` du*a. da^M`…..

taI. saO ….taO buOn`…..taO daU…..luC aY” aI? O*? be^N taO….cO” aI khO^ng…haY luC da^Y” chUng may` lO* he^T…..

  tha^T” vOng….vO^ cuNg` tha^T” vOng…..

taO luO^n phaI? tU. aN uI? Myn h` “ mOi. thU*; sE~ mim? cuOj vOj taO…va` ngaY ca? taO cung~ cuOj trEn sU*. daU khO? Da^Y”…..nguOj ta cO the? quEN dy nOi~ daU…..cOn taO thy` khO^ng….. lI” dO dOn giAn? thO^I  hO. quEN dy vy` da^Y” daU phaI? vIEc cua? hO. Ma~ la cuA? taO…ne^N de? Mjnh `taO phaI? Chui. thO^I….

KhI hO. buOn` taO o*? be^N….aN uI? Chia sE?......cOn` khI taO  buOn`…..hO. khOng suy nghi ~j` ka?....hO. buOc dY khO^ng thEM` quaY lai. Nhin`…tha^M chy khO^ng theM` hoI? 1 ca^U…..cuOj` vO*I dieU. cuOj khjnh bI? ………cUng `phaI? thO^I ma`….

taO laM` saO chuI. duNg. duOc ba^Y giO*`….

taO buOn`….daU…..la(m

noI^~ buOn …..nO caNg` cO quEN taO dy…..nhU*ng taO lai. caNg` nhO*” nO….chA?  hieU? saO  laI. nhU* the^ nu*A~…

tha^T> sU*. taO buOn`….taO daU….taO khOc…..

pa^Y giO*`….tao gheT chUNg” maY`….taO ha^N. chUNg maY`…..gheT caI” aNh” ma(t chUng ma`y nhYn` taO….mO^I` luC 1  kie^U?...moI^~ ngaY` 1 khAc   ……taO khO^ng thiCK bi. cOi thuOng`….khOng thiCK nguOj khAC thuO*ng haI….khO^ng thiCK aI ja? taO…..aN uI? Chy? La caI” cO*” nhO*` vA? Mo.i viEc….khO^ng thiCK aI chO*i 2 ma(t…..cO” thE? taO de^~ caO caI” tO^I cuA? taO……nhU*ng da^Y la cACh sOng cuA? taO……chU”ng maY` hay~ trANh xa taO ra… ne^U cOn tO? vE? thaI” dO^. thE^”…good byE….

                                  [X]uA^N [H]yP”


« Các bài cũ hơn · shOck_lov3's Blog · Các bài mới hơn »

Bình luận

boyhg
Jun 28 2008, 09:58 AM
Bình luận #1


Tiến Thưởng
Group Icon

Nhóm: Members
Bài viết: 1
Nhập: 18-May 06
Thành viên: 6,471



ngốc vô cùng
User is offlineProfile CardPM
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

shOck_lov3
Họ tên: Nguyễn Thị Xuân
Sinh nhật: : 2 Tháng 9 - 1992
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
yêu một người phải chăng lầm lỗi.>..<.bắt cá hai tay phải chăng là lỗi lầm...chia đôi trái tim

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31




Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2022 VnVista.com