ebhvn's Blog

 

Đã có rất nhiều chính sách sự hỗ trợ từ Chính phủ cho người dân và các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Người lao động mắc bệnh Covid-19 ngoài các hỗ trợ quỹ BHXH, BHYT sẽ nhận được nhiều hỗ trợ khác.

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã quy định rõ các chế độ khi người lao động tham gia BHXH như sau:

 • Đối với người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc có các chế độ sau đây: được hưởng chế độ: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

 • Đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện có các chế độ sau đây: Chế độ hưu trí; chế độ tử tuất.

1.1 Hưởng chế độ ốm đau

Để được hưởng chế độ ốm đau NLĐ bị ốm đau do dịch bệnh Covid-19 phải có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau: 

 • Trường hợp NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

 • Trường hợp NLĐ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

 • NLĐ nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Mức hưởng: 

 • NLĐ hưởng chế độ ốm đau mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp NLĐ mới bắt đầu làm việc hoặc NLĐ trước đó đã có thời gian đóng BHXH, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng đó.

Người lao động bị bệnh hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định mà vẫn tiếp tục điều trị thì hưởng chế độ ốm đau thì mức hưởng được quy định như sau:

 • Bằng 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;

 • Bằng 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

 • Bằng 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã BHXH dưới 15 năm.

1.2 Hưởng chế độ tử tuất

Trong trường hợp NLĐ tham gia BHXH chết vì Covid-19, đủ điều kiện hưởng thân nhân được hưởng trợ cấp tuất. Cụ thể mức hưởng như sau:

1.2.1 Hưởng trợ cấp mai táng

Mức hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà NLĐ chết. Năm 2021, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng, vậy trợ cấp mai táng là 14,9 triệu đồng (Theo quy định tại Điều 66 và Điều 80, Luật BHXH năm 2014). Ngoài ra, theo Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trường hợp đoàn viên, NLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong do bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 kể từ ngày 27/4/2021, thân nhân sẽ được hỗ trợ 05 triệu đồng/người tử vong.

Bên cạnh đó, theo Quyết định 5188/QĐ-BYT và Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG hướng dẫn về việc xử lý thi thể bệnh nhân tử vong do Covid-19 có thể được xử lý bằng hình thức hỏa táng hoặc mai táng. Người tử vong tại cơ sở KCB bắt buộc phải được hỏa táng, chỉ mai táng trong trường hợp không thực hiện được việc hỏa táng. 

Với hình thức hỏa táng, tùy chính sách của từng địa phương mà mức hỗ trợ chi phí hỏa táng sẽ là khác nhau. Ví dụ:

Tại Hà Nội: 

Căn cứ theo Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ chi phí hỏa táng từ năm 2021 được quy định như sau:

 • Hỗ trợ mai táng thi hài người lớn: 03 triệu đồng/ca;

 • Hỗ trợ mai táng thi hài trẻ em dưới 06 tuổi: 1,5 triệu đồng/ca;

 • Hỗ trợ chi phí vận chuyển: 01 triệu đồng/ca.

Tại Bình Dương:

Để giảm bớt gánh nặng cho NLĐ, hỗ trợ khắc phục hậu quả do dịch bệnh để lại đối với NLĐ tại Bình Dương mức hỗ trợ như sau:

 • 10 triệu đồng/đoàn viên công đoàn tử vong do Covid-19 do Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ.

 • Từ 10 - 30 triệu đồng/trường hợp tử vong do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND thành phố Hồ Chí Minh mức hỗ trợ chi phí hỏa táng được quy định như sau:

 • Hỗ trợ mai táng 2,5 triệu đồng/lượt hỏa táng: một số đối tượng người có công, hộ nghèo, đảng viên có Huy hiệu 40 tuổi Đảng trở lên,…

 • Hỗ trợ mai táng 1,5 triệu đồng/lượt hỏa táng: Đối tượng hưu trí; hộ cận nghèo; người dân có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh

 • Miễn phí hỏa táng trẻ từ 6 tuổi trở xuống có hộ khẩu hoặc tạm trú (KT3).

1.2.2 Trợ cấp tuất

NLĐ mắc Covid-19 tham gia BHXH bắt buộc chết thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hàng tháng tùy từng trường hợp.

Thân nhân người lao động mắc Covid-19 được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất 1 lần.

Thân nhân người lao động mắc Covid-19 được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất 1 lần.

Trợ cấp tuất hàng tháng:

 • Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 67, Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

 • Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 04 người; Trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp theo quy định trên (đối với trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

 • Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà NLĐ chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh.

Trợ cấp tuất một lần:

Trường hợp NLĐ tham gia BHXH bắt buộc chết thỏa mãn điều kiện quy định tại Điều 69, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mức hưởng trợ cấp tuất 1 lần cho thân nhân được tính như sau:

   Mức hưởng = 1,5 x Mbq x Số năm đóng BHXH trước 2014 + 2 x Mbq x Số năm đóng BHXH từ 2014 trở đi

Trong đó:

 • Mbq: là bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

 • Mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. 

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu:

 • Nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; 

 • Nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Trường hợp NLĐ tham gia BHXH tự nguyện chết vì Covid-19: Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định tại Điều 81, Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

          Mức hưởng = 1,5 x Mbq x Số năm đóng BHXH trước 2014 + 2 x Mbq x Số năm đóng  BHXH từ 2014 trở đi

Trong đó

 • Mbq: là mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. 

 • Trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH; 

Lưu ý: Trường hợp NLĐ có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH.

Tham khảo >> https://ebh.vn/tin-tuc/nguoi-mac-benh-covid-huong-quyen-loi-bhxh-va-bhyt


 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

ebhvn
Họ tên: Bảo hiểm xã hội điện tử eBH
Nghề nghiệp: Ccntents
Sinh nhật: : 24 Tháng 4 - 1993
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

Bạn bè
nuochoa95
nuochoa95
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
3
4
5
6
7
8
9
11
13
14
15
17
20
21
25
26
27
28
29
30
(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:

Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2021   VnVista.com